Відновлення даних з HDD при залиплих головках

При увімкненні жорсткий диск не розкручується або видає писк. Щоб відновити дані з жорсткого диска, у якого залипли головки, необхідно за допомогою спеціальних інструментів розклинити та замінити пошкоджений блок магнітних головок на справний від диска такої ж моделі та об’єму, а потім виконати посекторне копіювання даних за допомогою Data Extractor

Диск із залиплими головками не можна буде надалі використовувати, так як для їх розклинювання необхідно розкривати гермоблок жорсткого диска, що призведе до попадання пилу та зміни багатьох заводських положень та параметрів жорсткого диска. Більш того, головки, що залипли, можуть залишити на пластинах фізичні пошкодження.